رئیس هیات مدیره؛ اقای حمید حسنی
مدیر عامل ؛آقای علی رمضانی
اعضاء هیات مدیره ؛ خانم حمیده پیرمرادی، آقای مجید سهرابی،آقای علی حسنی
اعضاء علی البدل و بازرسین؛خانم رویا شجاع الدینی. آقای فرج الله کریم پور، آقای معرفت الله احمدی، خانم اسماء نخعی پور

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :