۱-آقای مرتضی لیاقت

۲-آقای حمید حسنی

۳-آقای دکترمحمد مهدی یعقوبی

۴-آقای محمد اسماعیل پور

۵-آقای مجید یوسفی زاده

۶-سرکارخانم حمیده پیرمرادی

۷-سرکار خانم مریم ایرانمنش

۸-سرکار خانم معصومه امیرحسینی

۹-سرکار خانم معصومه جعفریان

اکثریت اعضا هیئت امنا از افراد دارای معلولیت موفق استان کرمان میباشند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :